Åpningstider: 09-20 (09-18), Meny 08-23 (08-20)

På Konnerud Senter kan du stå i inntil to timer uten å betale!

Vi har godt med parkeringsplasser både på nordsiden av senteret og på sørsiden, med inngang til senteret fra begge.

Skal du til lege, frisør eller trene på Evo før handleturen og har behov for mer enn to timer parkering, har du nå mulighet til å få utvidet parkeringstiden til 4 timer hos disse.